Ustawa uproszczająca przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym uchwalona

Poprawienie efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – to cel uchwalonej w czwartek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Chodzi również o uproszczenie obowiązku sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty i doprecyzowania przepisów w tym zakresie.

Źródło: Prawo.pl