Skip to content

Usługi księgowo-kadrowe

Nasze biuro w Czempiniu zapewnia pełną obsługę księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową naszych klientów z zakładaniem firmy włącznie na życzenie klienta.

Usługi księgowo-kadrowe, Rozliczenia roczne

Poniżej przykładowe usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe FormTax. Nasze biuro Czempiniu zapewnia pełną obsługę księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową naszych klientów z zakładaniem firmy włącznie na życzenie klienta. 

uz8

Księgi handlowe

◼ tworzenie zakładowego planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
◼ sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
◼ dekretacja dokumentów
◼ uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
◼ zestawienie obrotów i sald
◼ prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
◼ prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
◼ prowadzenie ewidencji wyposażenia
◼ sporządzanie deklaracji podatkowych
◼ sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
◼ sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
◼ kontakt z U.S. i ZUS

uz9

 Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

◼ sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
◼ zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
◼ wyliczenie zobowiązania podatkowego
◼ prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
◼ prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
◼ prowadzenie ewidencji wyposażenia
◼ sporządzenie zeznania rocznego
◼ kontakt z U.S. i ZUS

uz10

 Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

◼ sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
◼ księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
◼ prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
◼ prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
◼ prowadzenie ewidencji wyposażenia
◼ sporządzanie deklaracji podatkowych
◼ sporządzenie zeznania rocznego
◼ przygotowywanie bilansów/zestawień KPIR
◼ kontakt z U.S. i ZUS

Kadry i płace

uz6

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

◼ prowadzenie akt osobowych
◼ przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
◼ prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
◼ prowadzenie ewidencji czasu pracy
◼ sporządzanie harmonogramów czasu pracy
◼ sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin -wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)

uz5

Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

◼ sporządzenie listy płac
◼ prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
◼ sporządzanie deklaracji ZUS

uz7

Dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło

◼ prowadzenie ewidencji podatkowej
◼ przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
◼ sporządzenie list płac

uz4

Prowadzenie dokumentacji ZUS:

◼ sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
◼ sporządzanie deklaracji ZUS
◼ prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
◼ przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
◼ zaświadczenia o niezaleganiu 

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas lub napisz. aby poznać szczegóły współpracy i najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Usługi zintegrowane

Wieloletnia praca nad różnymi projektami oraz lata praktyki sprawiły, że Biuro Rachunkowe FormTax tworzy profesjonalny zespół osób otwartych na współprace.

Outsourcing CFO/Dyrektora Finansowego

Usługa CFO Outsourcing jest powierzeniem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami spółek.

Formtax