Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego czasami bez VAT

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przeznaczenie ich do najmu prywatnego nie spowoduje konieczności korygowania VAT. Jednak nieruchomości muszą być w dalszym ciągu wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zasada ta dotyczy także obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w odniesieniu do wynajmowanych nieruchomości.

Źródło: Prawo.pl