Skip to content

Outsourcing CFO – Zewnętrzny dyrektor finansowy

Usługa CFO Outsourcing jest powierzeniem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami spółek.

Zasadniczą zaletą Dyrektora Finansowego jest fakt iż osoba ta spojrzy na biznes z różnych perspektyw. Do zadań nowoczesnego CFO należy nie tyle bieżące zarządzanie finansami przedsiębiorstw, co dbanie o prawidłowy rozwój organizacji i wspieranie strategii biznesowej przyjętej przez zarząd i właścicieli firm.

CFO Outsourcing – co to jest?

Usługa CFO Outsourcing jest powierzeniem zarządzania wybranymi zagadnieniami związanymi z finansami spółek. Rola Dyrektora Finansowego jest odmienna aniżeli Księgowego – jest uzupełnieniem i poszerzeniem podstawowej usługi księgowej. Dyrektor Finansowy korzystając z wyników pracy Księgowego analizuje obecną sytuację firmy i wnioski płynące z tej analizy wykorzystuje do podejmowania decyzji w firmie mające na celu spojrzenie na firmę w perspektywie kilkuletniej krótko i długookresowej.

CFO Outsourcing – dla kogo?

Usługa jest dedykowana dla wszystkich firm, w których Właściciele/ Zarządy potrzebują wsparcia finansisty w podejmowaniu decyzji zarządczych zakresie:

◼ planowania i budżetowania;
◼ kontroli kosztów;
◼ zarządzania i planowania płynności;
◼ zarządzania i ograniczania ryzyka biznesu.
◼ kontaktach/ negocjacjach z instytucjami finansowymi;
◼ procesie zdobywania kapitału na rozwój;
◼ w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

CFO Outsourcing – przykładowy zakres zadań/ odpowiedzialności

◼ Zarządzanie płynnością:
– planowanie przepływów pieniężnych;
– negocjacje warunków kontraktów z odbiorcami/ dostawcami – terminy płatności, sposoby płatności, sposoby zabezpieczenia płatności;
– zapewnienie finansowania każdego kontraktu;
– negocjacje z nierzetelnymi dłużnikami;
– ocena kondycji finansowej odbiorców, ocena ryzyka odbiorców.
◼ Strukturyzacja/ restrukturyzacja istniejącego finansowania w firmie;
◼ Kontrola kosztów w firmie, szukanie oszczędności;
◼ Kontakty z bankami i instytucjami finansowymi;
◼ Ocena planowanych inwestycji;
◼ Zapewnienie finansowania inwestycji;
◼ Budowa działu finansowego;
◼ Zarządzanie ryzykiem walutowym;
◼ Wsparcie pełnej funkcji administracyjnej firmy jak windykacja, asysta IT, zarządzanie personelem itd.)

CFO Outsourcing – dlaczego warto?

Firmy z sektora MŚP nie potrzebują zatrudniać Dyrektora Finansowego na pełny etat i to jeszcze na umowę o pracę, ponosząc przy tym wiele zbędnych obciążeń. Funkcję Dyrektora Finansowego mogą zlecić wyspecjalizowanej firmie/ osobie, ustalić indywidualny zakres prac/obowiązków i rozliczać usługę na podstawie faktur.

◼ Właściciel/ Zarząd zyskuje czas na zajęcie się podstawowym biznesem;
◼ Firma zyskuje profesjonalistę, który zadba o kompleksowe zarządzanie finansami;
◼ Łatwość rozliczeń i brak konieczności tworzenia dodatkowego etatu w firmie.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas lub napisz. aby poznać szczegóły współpracy i najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Usługi zintegrowane

Wieloletnia praca nad różnymi projektami oraz lata praktyki sprawiły, że Biuro Rachunkowe FormTax tworzy profesjonalny zespół osób otwartych na współprace.

Usługi księgowo-kadrowe

Nasze biuro Czempiniu zapewnia pełną obsługę księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową naszych klientów z zakładaniem firmy włącznie na życzenie klienta.

Formtax