Nowe grupy zapłacą składki…

Polski Ład 2.0. wprowadził zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym. Zgodnie z nimi od 1 lipca prokurenci, a po 1 stycznia 2023 r. także komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą uiszczać daninę zdrowotną. Więcej: https://www.facebook.com/FormTax-154016626792833

Źródło: Rzeczpospolita