Dyrektor MF: KSeF to korzyści dla przedsiębiorców i administracji skarbowe

Nowe zasady fakturowania przełożą się na uszczelnienie systemu VAT i spowodują zwiększenie dochodów budżetu państwa. Obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone. Gdy wszystkie faktury będą dostępne w KSeF, nie będzie konieczności raportowania ich w innych systemach – mówi dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Źródło: Prawo.pl