Firma skorzysta z niższych cen prądu – do 30 listopada musi jednak złożyć oświadczenie

Jeszcze tylko tydzień pozostał małym i średnim firmom, samorządom i innym podmiotom uprawnionym do złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej. Dokument ten składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe informacje. Często nie wiadomo jednak, jak rzetelnie oświadczyć, ile energii zużywa się na cele podstawowe.

Źródło: Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/oswiadczenie-uprawniajace-do-korzystania-z-zamrozonych-cen,518441.html