Odsetki na rachunku powierniczym przychodem z działalności dewelopera

W ocenie NSA odsetki od środków gromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych są bezpośrednio związane z prowadzoną przez deweloperów działalnością gospodarczą. Oznacza to, ze są przychodem z tej działalności (wyrok NSA o sygn. akt II FSK 1532/19). 

https://www.rp.pl/finanse/art35830301-oprocentowanie-na-rachunkach-powierniczych-ma-zwiazek-z-dzialalnoscia-deweloperska

Źródło: Rzeczpospolita