NSA: Skarbówka nie może odbijać piłeczki do podatnika

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt II FSK 2703/20 wskazał, że organy skarbowe nie mogą przerzucać odpowiedzialności za ocenę prawną deklarowanych faktów na podatnika. Rolą wnioskującego jest zadeklarować fakty, a organ powinien ocenić tę deklarację pod względem prawnym, nie tylko według przepisów podatkowych. Powinien też dokonać wykładni przepisów licznych ustaw niepodatkowych, o ile ta ocena rzutuje na finalną ocenę podatkową.

Źródło: Prawo.pl