Można odzyskać VAT z urzędu, jeśli nie da się od kontrahenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku o sygn. C-397/21 wypowiedział się w kwestii możliwości odzyskania VAT z urzędu w sytuacji, gdy podatku nie można uzyskać od kontrahenta będącego w likwidacji. Z wyroku wynika, że odbiorca usługi powinien mieć możliwość złożenia do organów skarbowych wniosku o zwrot podatku nawet, jeśli okaże się, że zapłacił go bezpodstawnie, a sprzedawca jest już w likwidacji.

Źródło: Rzeczpospolita