Firmom coraz trudniej udowodnić należytą staranność…

Podatnicy muszą udowadniać brak świadomości i wiedzy o oszustwie. Konieczne jest także dochowanie należytej staranności i stworzenie specjalnych procedur. Weryfikacja kontrahenta tylko na początku współpracy to dla organów podatkowych za mało i zaleca okresowe weryfikacje.

Źródło: Prawo.pl