Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok i na złożenie zeznań CIT za 2021 rok

Ministerstwo Finansów planuje wydłużyć czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. i zeznań podatkowych CIT za 2021 r. Konsultacje projektu rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych potrwają do 9 lutego 2022 r. Do konsultacji trafi też wkrótce projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów w CIT. 

Źródło: Ministerstwo Finansów, podatki.gov.pl