Cesja leasingu generuje przychód

Organy skarbowe stoją na stanowisku, że wynagrodzenie uzyskane z tytułu cesji umowy leasingowej stanowi przychód z działalności gospodarczej podatnika. Jeśli podatnik wybierze na 2023 r. ryczałt, to otrzymane odstępne z tytułu cesji powinien opodatkować ryczałtem według stawki obowiązującej dla działalności, w której przedmiot leasingu jest wykorzystywany. Eksperci mają jednak wątpliwości.

Źródło: Prawo.pl