Jedną z kluczowych dla nas kwestii jest Twoje

zaufanie i rozwijanie współpracy

Wspomagamy

rozwój

Twojego biznesu

Obranie

dobrej drogi

pomaga osiągnąć założony cel w biznesie

Pomożemy poukładać

Twój biznes

Szanujemy czas

naszych klientów

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe usługi świadczone przez Biuro Rachunkowe FormTax. Nasze biuro Czempiniu zapewnia pełną obsługę księgowo-rachunkową oraz kadrowo-płacową naszych klientów z zakładaniem firmy włącznie na życzenie klienta.

Zajmujemy się również rozliczeniami rocznymi osób pracujących za granicą, rozliczamy zwroty podatku z zagranicy, świadczymy obsługę w zakresie pomocy w uzyskaniu zwrotu nadpłaconego podatku z takich krajów jak Holandia, Niemcy, Belgia, Austria, Anglia, Irlandia, Norwegia, Dania i Czechy. Ubiegając się w imieniu naszych Klientów o finansowe dodatki, zapomogi i świadczenia zdrowotne, samodzielnie przygotowujemy wszystkie konieczne wnioski (np. Kindergeld)

Szerzej o pozostałych naszych usługach w zakładce Uslugi zintegrowane.

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 •  sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 •  księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 •  prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  prowadzenie ewidencji wyposażenia
 •  sporządzanie deklaracji podatkowych
 •  sporządzenie zeznania rocznego
 •  przygotowywanie bilansów
 •  kontakt z U.S. i ZUS
 •  archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

 Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego

 •  sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 •  zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 •  wyliczenie zobowiązania podatkowego
 •  prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  prowadzenie ewidencji wyposażenia
 •  sporządzenie zeznania rocznego
 •  kontakt z U.S. i ZUS
 •  archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

 Księgi handlowe

 •  tworzenie zakładowego planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy
 •  sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 •  dekretacja dokumentów
 •  uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 •  zestawienie obrotów i sald
 •  prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 •  prowadzenie ewidencji wyposażenia
 •  sporządzanie deklaracji podatkowych
 •  sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych
 •  sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 •  kontakt z U.S. i ZUS
 •  archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

 Kadry i płace

 Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników:

 •  prowadzenie akt osobowych
 •  przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 •  prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 •  prowadzenie ewidencji czasu pracy
 •  sporządzanie harmonogramów czasu pracy
 •  sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin -wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 •  akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy

 Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę:

 •  sporządzenie listy płac
 •  prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 •  sporządzanie deklaracji ZUS
 •  listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

 Dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło:

 •  prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 •  przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
 •  sporządzenie listy płac uZUS
 •  listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

 Prowadzenie dokumentacji ZUS:

 •  sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 •  sporządzanie deklaracji ZUS
 •  prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 •  przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 •  zaświadczenia o niezaleganiu 

Rozliczenia roczne podatkowe, zwroty podatku z zagranicy (np Niemiec, Holandii, Belgii):

 •  Rozliczenia PITów osób fizycznych
 •  Rozliczenia PITów osób prowadzących działalność gospodarczą
 •  Rozliczenie z zwrotu podatku z krajów Europejskich -Holandia, Niemcy, Belgia, Austria, Anglia, Irlandia, Norwegia, Dania i Czechy
 •  Weryfikacja i pomoc w uzyskaniu dodatku, zapomogi i świadczenia zdrowotne, (np Kindergeld)

  


Formtax, Biuro Rachunkowe, Finanse, Kadry i płace, Podatki, Poznań, Czempiń, Kościan, Śrem, Mosina, Stęszew